وظیفه گیربکس چیست

۱۴۰۱/۱/۲۴ ۲۲:۱۶:۴۷

بررسی وظیفه گیربکس  وظیفه گیربکس، کنترل و تنظیم قدرت ماشین [...]